A Night with Gideon chapter 32 by pariahrei

Chapter 25 

lirap-irap siya nang madaanan nila ni Summer ang asawa na prenteng naka-upo sa sofa nila sa living room. Kumaway ang bata kay Gideon bago nagtatakang tumingin sa kanya at palipat muli sa ama nito. 

“Mommy, why are rolling your eyes to dad? Inaaway mo siya?” inosente nitong tanong at umusli pa ang nguso. Muli siyang umirap kay Gideon bago nginitian ang baby niya, “Tara na, Baby. Magsusukat pa tayo ng gown natin.” 

Bahagya niyang itinaas ang hawak-hawak niyang mga damit na ipinadala ng Mommy Gerona niya para sa kanila ni Summer. Gagamitin nila iyon sa anniversary ng Vesarius Airlines, 

“Daddy, sama ka po sa amin.” Pinaypay nito ang ama, Gideon looks at her before looking at their daughter. “No, Sweetheart, Surprise me with your princess dress. Come on!” 

“Yes, Daddy. Yes!” excited at halos patili na wika ng anak bago mabilis na tumakbo patungo sa sarili nitong kwarto sa penthouse. 

Bumalik ang tingin nito sa kanya habang parang hari itong naka-upo sa kulay puting sofa ng living room. Naka-angkla ang maugat nitong kanang kamay sa headrest ng sofa habang naka dekwatro ang paa nito. Nagmamayabang na talaga naman may ipagmamayabang “Your passport will be ready tomorrow afternoon. Alas-otso ng gabi ang flight niyo ni Summer,” seryoso nitong wika sa kanya. Ang mga mata nito ay diretsong nakatingin sa mga mata niya, hinahamon siya na tumutol sa sinabi nito, 

She stomped her left foot like a kid and rolled her eyes again on him. “Kahit kaladkarin mo ako paalis, hindi mo kami mapapa-alis ni Summer. Doon na lang kami sa bahay ni Mama kung ayaw mo kami rito. Akala mo naman isisiksik namin ang sarili nam 

li namin dito.” 

“Lyzza, not this time again. Just do what I’ve said. I could do that just to get you out of the country safely.” 

“Diktador ka. Ayaw ko na sa ‘yo. Kung gusto mong iwanan ka talaga namin ni Summer, pwes ngayon pa lang iiwan ka na namin. Doon kami kay Mama matutulog mamaya pagkatapos ng party. Huwag mo akong kausapin, Matanda ka.” 1 

Mabilis niya itong tinalikuran at nagngingitngit ang kalooban na mabibigat ang hakbang na tinungo niya ang kwarto ng anak. Mariin niyang kinagat ang pang ibabang labi para pigilan ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang sama-sama ng loob niya kay Gideon 

Naiinis siya sa sarili dahil gusto niya itong intindihin. Sino ba siya para mag inarte gayong kaligtasan naman nila ni Summer ang inaalala nito? Pero kasi, ayaw niya itong iwan, Hindi niya ito kayang iwanan at lumabas ng bansa na walang kasiguraduhan na may babalikan pa ba siya? 

Naiinis siya dahil hindi niya masabi iyon kay Gideon. She cares for him, alright? Hindi lang ang baby niya ang iiyak kapag may nangyaring masama rito, paniguradong aatungal din siya ng iyak. Ngayon pa nga lang ay ang sama-sama na ng loob niya at nasasaktan, paano pa kaya kapag iniwan niya na ito? 

Isa pa, base sa mga mata nito, wala itong balak humingi ng tulog kahit kanino. Gusto niya tuloy malaman kung sino ang poncio pilatong umeepal sa buhay nila? At kung bakit hindi iyon umepal sa buhay ni Gideon nang mga panahong hindi pa sila nag-eexist ni Summer sa buhay ng asawa niya? 

Ang kulay pink na dress ni Summer ay mas lalong nagpalitaw ng kaputian ng baby niya. Parang prinsesa itong umikot at tawa ng tawa sa palda ng dress nito na sumasabay sa bawat galaw nito. 

“This dress is beautiful, Mommy. I love pink,” bungisngis nito at saka yumakap sa binti niya. 

She was wearing her red with a shade of violet gown. Umabot iyon hanggang talamapakan. Off -shoulder iyon at flowy ang mahabang palda. Itinaas niya rin ang kanyang buhok para makita kung bagay ba ang style sa suot niyang gown.1 Maingat siyang nag-squat para pantayan ang anak. She’s wearing her four inches heels. Pinahaba niya ang kanyang nguso at agad na hinalikan siya ng anak. Hinawakan niya ang magkabila nitong kamay bago niya ikiniskis ang dulo ng ilong sa ilong nito. Bumungisngis si Summer at malambing siyang niyakap. Naghahagikhikan silang bago umupo sa ibaba ng kama nito at nag-selfie. 1. 

They took multiple photos and she couldn’t help but to let out an amusing laugh when Summer demands to have her own photo wearing the expensive dress that she is wearing. Pumosing pa talaga ang baby niya na tinuro raw ng Tita Rolle nito. 

Kung maarte na ang baby niya noon, mas maarte ito ngayon dahil kay Carollete. Ang kikay ng babaeng iyon at no’ng isang araw nga ay nakita niyang nakikipahid ng lipstick ang baby niya. 

Inilagay nito ang mga kamay sa ibaba ng panga nito at saka inilagay sa unahan ang isang paa bago tila walang alam na tumingin sa kaliwa nito. Natawa siya at game na game naman na kinuhanan ng larawan ang anak niya. Ilang posing pa nito bago napagod at naglalambing na humiga sa ibabaw niya. Her head placed above her chest. Nakalapat ang pisngi nito sa di bdib niya. “Gusto mo bang magbakasyon tayo?” tanong niya habang masuyong hinahaplos ang buhok nito. 

Tiningala siya nito at nanipis ang mga labi. “Where Mommy? In the resort again?” “No, out of the country.” 

“Where is that, Mommy?” 

“We will ride in the plane.” 

“Like the big plane in Daddy’s building?” tukoy nito sa Vesarius airline. 

“Yes, malayo.” 

“I like, Mommy!” Sunod-sunod itong tumango. “Then we will take pictures so that I can put it in my project. Teacher-Ninang said that we need to bring our family picture.” “Hindi kasama ang daddy mo.” Unti-unting nagsalubong ang kilay nito, katulad ng kung paano nagsasalubong ang kilay ni Gideon kapag may hindi ito nagustuhan na sinabi o ginawa niya. 1 “We will not leave him, Mommy. I don’t w-want.” Kumurba ang labi nito at nagsimulang humikbi. “I don’t want. I want daddy. I want him with us. Is he going to leave us again? Pupunta ulit siya sa malayo.”

“No, Baby. Hindi sa ganon. Tayo ang aalis.” Mas hinaplos niya ang buhok ng anak at pasimpleng inalis ang bara sa lalamunan. Gusto na naman niyang maiyak dahil pati ang anak niya ay ayaw iwan ang ama nito. “We need to leave him so we can be safe.” 1 Muli itong umiling at mas umiyak pa pero walang tunog. Mahina lamang itong humihikbi at nagsusumiksik sa leeg niya. 1 “I don’t want to leave Daddy. If he doesn’t like us to be here, doon na lang po tayo kina Mamila.

I don’t want him far away with us.” Nababasa na ng luha nito ang kanyang damit ngunit hindi niya iyon inintindi. Her tears began to form in her eyes again. Suminghap siya at mas niyakap pa ang anak. “Hindi, Baby. Dito lang tayo. Sasamahan natin siya.” Tumango-tango ang bata. “Kasi love po natin siya di ba?” Hindi agad siya nakasagot. It was a very simple innocent question from her kid. “Di ba, Mommy? Love natin si Daddy?” kulit pa nito at nakuha pang yugyogin siya. 2 “Yes, Baby. Love natin si Daddy.” Hinalikan niya ang sintido nito bago napatingin sa pintuan ng kwarto. Isang singhap ang lumabas sa bibig niya nang makita si Gideon na nakatayo roon sa habang nakahalukipkip at matiim ang titig sa kanya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top